ข่าว / กิจกรรม

กิจกรรม Day Camp (เช้าไป – เย็นกลับ) ปิดเทอมตุลาคม 2559 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม Day Camp (เช้าไป – เย็นกลับ) ปิดเทอมตุลาคม 2559 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 กับ 2 หลักสูตรคุณภาพ 1) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ Critical Thinking และ 2) หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านความคิดสร้างสรรค์ Creative English สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp Tel. 0-2325-9068-9 มือถือ: 09-1889-9492, 08-1832-2299, 08-6325-7000 อีเมล: slc@se-ed.com

ค่ายเยาวชน SE-ED Super Camp: ค่ายสนุกคิด พิชิตเกมวางแผน สนุกกับเกมฝึกคิดใหม่ๆ ปิดเทอมตุลาคม 2559

SE-ED Super Camp เป็นค่ายเยาวชนที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center มีความตั้งใจที่จะออกแบบให้เป็นค่ายเยาวชนที่มีการประยุกต์ใช้เกม และกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นกุศโลบาย ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) และทัศนคติแห่งความสำเร็จ (Successful Attiude) ให้กับเยาวชน สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp Tel. 0-2325-9068-9 มือถือ: 09-1889-9492 อีเมล: slc@se-ed.com

มาแล้วตามคำเรียกร้อง FAN Math English Program กับหลักสูตรสิงคโปร์ของแท้ ตัวจริง ของจริง

เปิดแล้ว! หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program ซึ่งเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ของแท้ โดยอาจารย์ Li Fanglan เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนในหลักสูตร English Program หรือ International Program ที่โรงเรียน

โครงการทดลองเรียนฟรี ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา

SE-ED Learning Center ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับชั้นอนุบาล 3 และป.1 – ป.6 ทดลองเรียนฟรีในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (เน้นสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (เน้นฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขาทั่วประเทศ

สัมมนา “ธุรกิจแฟรนไชส์ SE-ED Learning Center”

เชิญผู้สนใจแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา – – ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษแนว SE-ED Learning Center – – เข้าร่วมสัมมนา “ธุรกิจแฟรนไชส์ SE-ED Learning Center วันเสาร์ที่ 21 มี.ค., 13 มิ.ย., 12 ก.ย. 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนบางนา-ตราด สำรองที่นั่งโทร 0-2739-8888 หรือมือถือ 08-1832-2299

วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษกับ Oxford ในราคาเพียง 170 บาท เท่านั้น

คุณพ่อคุณแม่ท่านใด สนใจต้องการทราบระดับทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลาน (อายุ 7 – 12 ปี) ตามมาตรฐาน CEFR ของยุโรป สามารถสมัครทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา ในราคาพิเศษเพียง 170 บาทเท่านั้น ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว

หลักสูตรเสริมศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์ และหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากซีเอ็ด

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เน้นความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหา เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English หลักสูตรเข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง (Phonics) ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร

สัมมนาฟรี: บทบาทของพ่อแม่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในศตวรรษที่ 21

สัมมนาฟรี ในหัวข้อ “บทบาทของพ่อแม่ กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในศตวรรษที่ 21” โดย ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้อำนวยการ SE-ED Learning Center (สนใจติดตามสาระความรู้อย่างต่อเนื่อง คลิ้ก Like ได้ที่ www.facebook.com/education.facet

โครงการแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อน โดย SE-ED Learning Center

การที่เด็กเรียนอ่อนในหลายๆ วิชา เราควรจะต้อง Focus แก้ปัญหาเพียงแค่ 2 วิชาในเบื้องต้นก่อน นั่นก็คือ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ถ้าเด็กเริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถเรียน 2 วิชาเหล่านี้ได้เข้าใจมากขึ้น ตอบคำถามคุณครูได้มากขึ้น ทำแบบฝึกหัดเองได้อย่างถูกต้อง พอความมั่นใจในการเรียนกลับคืนมา ในวิชาอื่นๆ เขาก็จะมีกำลังใจในการอ่านหนังสือ และฝึกฝนด้วยตนเองมากขึ้น และผลการเรียนในวิชาอื่นๆ ก็จะทยอยดีขึ้นเอง

จะทำอย่างไรให้เด็กๆ แก้โจทย์ปัญหาได้เก่งมากขึ้น

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด ถ้าเราใช้เทคนิคที่ช่วยแบ่งเบาสมอง หรือจัดระเบียบในการคิดได้ ก็จะทำให้สมองได้ทำงานเต็มที่ในจุดที่สำคัญ นั่นก็คือ “การแก้โจทย์ปัญหา” โดยที่ไม่ต้องแบ่งการทำงาน หรือแบ่งพลังงาน มาใช้ในส่วนที่มีความสำคัญในลำดับรองๆ ลงไป ซึ่งนั่นจะทำให้การแก้โจทย์ปัญหาของเด็กๆ มีประสิทธิภาพขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับ

หนังสือ และสื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ New Connection นวัตกรรมใหม่ ที่ทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สำหรับ คุณพ่อคุณแม่ คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทุกๆ คน (ตั้งแต่นักเรียน ม.3 ขึ้นไป) ที่อยาก === ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง === (เน้นว่า “ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ” นะคะ ไม่ใช่ “เรียนภาษาอังกฤษ”) ถ้าคุณสนใจว่า ทำไมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้ คนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และอีกหลายๆ ประเทศในแถบเอเซียตะวันออก ถึงมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว –> หนังสือชุด New Connection เล่มนี้ คือคำตอบค่ะ

จำหน่ายแบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่ Creative and Critical Thinking Skills (English Version)

จำหน่ายหนังสือแบบฝึกหัดเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ Creative and Critical Thinking Skills ในสไตล์สิงคโปร์ ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นหนังสือชุดนี้แล้ว จะไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่า == ทำไมเด็กสิงคโปร์ ถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับโลก ==

4 วิธีง่ายๆ ในการพัฒนา EQ ให้กับลูก ที่ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

คุณพ่อคุณแม่จะปลูกฝัง และพัฒนา EQ ที่ดี ให้กับลูกได้อย่างไร แบบที่ทำได้ง่ายๆ ในวิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ไม่ต้องตั้งท่านาน ใช้ทฤษฎีอะไรเยอะแยะ แค่ 4 ข้อเองครับ หากคุณพ่อคุณแม่ใช้กับลูกบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการพูดคุยกับเขาในทุกๆ วัน ผ่านปัญหา ความทุกข์ ความโกรธ ความกังวล ความผิดหวัง ที่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ต้องประสบอยู่ในทุกๆ วัน มันจะทำให้ EQ ของเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ครับ

จำหน่ายแบบฝึกหัดเสริมคณิตศาสตร์ FAN Math

จำหน่ายแบบฝึกหัดเสริมคณิตศาสตร์ FAN Math สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการซื้อแบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาให้กับลูกตามแนวทางของ PISA ด้วยเทคนิคของคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ในระดับประถมศึกษา

จำหน่ายหนังสือเรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ACTive English

จำหน่ายหนังสือเรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ACTive English สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการซื้อหนังสือ ที่มาพร้อมสื่อการเรียนรู้ Online เพื่อใช้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับลูก ในระดับประถมศึกษา

ประโยชน์ของเพลงในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

หากพูดถึง เรื่องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับลูกๆ โดยเฉพาะทักษะการฟัง การพูด และการออกเสียง การใช้เพลง และกิจกรรมเข้าจังหวะ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมากๆ ค่ะ เบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่า – – เด็กๆ จะรู้สึกสนุกกับทำนอง เสียงดนตรี การขับร้อง และท่าเต้น ของเพลง – – ทำให้เพลงเป็นสื่อในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมาก ในการสร้างเจตคติเชิงบวกให้กับเด็กๆ แต่อันที่จริงแล้ว นอกจากความบันเทิงที่เป็นกุศโลบายในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของเพลงแล้ว เพลงยังมีข้อดีในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ อีกมากมายเลยค่ะ

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด »

ติดต่อเรา

SE-ED Learning Center บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 0-2739-8888 โทรสาร: 0-2739-8680 อีเมล: slc@se-ed.com