ข่าว / กิจกรรม

โครงการแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อน โดย SE-ED Learning Center

การที่เด็กเรียนอ่อนในหลายๆ วิชา เราควรจะต้อง Focus แก้ปัญหาเพียงแค่ 2 วิชาในเบื้องต้นก่อน นั่นก็คือ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ถ้าเด็กเริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถเรียน 2 วิชาเหล่านี้ได้เข้าใจมากขึ้น ตอบคำถามคุณครูได้มากขึ้น ทำแบบฝึกหัดเองได้อย่างถูกต้อง พอความมั่นใจในการเรียนกลับคืนมา ในวิชาอื่นๆ เขาก็จะมีกำลังใจในการอ่านหนังสือ และฝึกฝนด้วยตนเองมากขึ้น และผลการเรียนในวิชาอื่นๆ ก็จะทยอยดีขึ้นเอง

กิจกรรม Day Camp (เช้าไป – เย็นกลับ) ปิดเทอมตุลาคม 2559 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม Day Camp (เช้าไป – เย็นกลับ) ปิดเทอมตุลาคม 2559 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 กับ 2 หลักสูตรคุณภาพ 1) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ Critical Thinking และ 2) หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านความคิดสร้างสรรค์ Creative English สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp Tel. 0-2325-9068-9 มือถือ: 09-1889-9492, 08-1832-2299, 08-6325-7000 อีเมล: slc@se-ed.com

ค่ายเยาวชน SE-ED Super Camp: ค่ายสนุกคิด พิชิตเกมวางแผน สนุกกับเกมฝึกคิดใหม่ๆ ปิดเทอมตุลาคม 2559

SE-ED Super Camp เป็นค่ายเยาวชนที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center มีความตั้งใจที่จะออกแบบให้เป็นค่ายเยาวชนที่มีการประยุกต์ใช้เกม และกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นกุศโลบาย ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) และทัศนคติแห่งความสำเร็จ (Successful Attiude) ให้กับเยาวชน สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp Tel. 0-2325-9068-9 มือถือ: 09-1889-9492 อีเมล: slc@se-ed.com

มาแล้วตามคำเรียกร้อง FAN Math English Program กับหลักสูตรสิงคโปร์ของแท้ ตัวจริง ของจริง

เปิดแล้ว! หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program ซึ่งเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ของแท้ โดยอาจารย์ Li Fanglan เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนในหลักสูตร English Program หรือ International Program ที่โรงเรียน

โครงการทดลองเรียนฟรี ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา

SE-ED Learning Center ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับชั้นอนุบาล 3 และป.1 – ป.6 ทดลองเรียนฟรีในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (เน้นสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (เน้นฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขาทั่วประเทศ

วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษกับ Oxford ในราคาเพียง 170 บาท เท่านั้น

คุณพ่อคุณแม่ท่านใด สนใจต้องการทราบระดับทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลาน (อายุ 7 – 12 ปี) ตามมาตรฐาน CEFR ของยุโรป สามารถสมัครทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา ในราคาพิเศษเพียง 170 บาทเท่านั้น ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว

หลักสูตรเสริมศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์ และหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากซีเอ็ด

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เน้นความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหา เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English หลักสูตรเข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง (Phonics) ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร

เพื่อนของลูก ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการเรียน

เพื่อนของลูก ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการเรียน เชื่อไหมครับ […]

จะเลือกโรงเรียน (ประถมฯ) ให้ลูกอย่างไรดี?

จะเลือกโรงเรียน (ประถมฯ) ให้ลูกอย่างไรดี? ผมคิดว่าเมื่อ […]

Executive Functions ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จของลูก ที่พ่อแม่สร้างได้

Executive Functions ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จของลูก ที […]

เปิดอบรมหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ FAN Math และภาษาอังกฤษ ACTive English

บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคุณครู นิสิต นักศึกษา หรือคุณพ่อคุณแม่ ฯลฯ ที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในแบบฉบับสิงคโปร์ ที่เน้นฝึกเด็กให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหา และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในวัยประถมศึกษา

ชุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงลึก และการแก้โจทย์ปัญหาซับซ้อน จากสิงคโปร์แท้ๆ

การฝึกทำแบบฝึกหัดชุด Diagnostic Maths Topical Tests สลับกับ Process Skills in Problem Solving อย่างสม่ำเสมอในทุกๆ วัน หรืออย่างน้อยๆ 3 วันต่อสัปดาห์ วันละ 1 – 2 ชุด จะช่วยทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนอย่างลึกซึ้ง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill) ทักษะการลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา (Algorithmic Thinking Skill) และ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving Skill) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะช่วยทำให้นักเรียนมีความสนุก และความรักในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย

จำหน่ายหนังสือ พร้อมสื่อในการฝึก Phonics สำหรับอนุบาล ที่คุณพ่อคุณแม่ใช้สอนได้ด้วยตนเอง

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ตลอดจนพัฒนาทักษะคำศัพท์ และประโยคพื้นฐานง่ายๆ วันนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถสั่งซื้อหนังสือชุด Come To Live (Starter) ไปใช้ฝึกฝนให้กับลูกได้แล้ว

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด »

ติดต่อเรา

SE-ED Learning Center บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 0-2739-8888 โทรสาร: 0-2739-8680 อีเมล: slc@se-ed.com