ข่าว / กิจกรรม

โครงการแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อน โดย SE-ED Learning Center

การที่เด็กเรียนอ่อนในหลายๆ วิชา เราควรจะต้อง Focus แก้ปัญหาเพียงแค่ 2 วิชาในเบื้องต้นก่อน นั่นก็คือ วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ถ้าเด็กเริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถเรียน 2 วิชาเหล่านี้ได้เข้าใจมากขึ้น ตอบคำถามคุณครูได้มากขึ้น ทำแบบฝึกหัดเองได้อย่างถูกต้อง พอความมั่นใจในการเรียนกลับคืนมา ในวิชาอื่นๆ เขาก็จะมีกำลังใจในการอ่านหนังสือ และฝึกฝนด้วยตนเองมากขึ้น และผลการเรียนในวิชาอื่นๆ ก็จะทยอยดีขึ้นเอง

กิจกรรม Day Camp (เช้าไป – เย็นกลับ) ปิดเทอมตุลาคม 2559 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม Day Camp (เช้าไป – เย็นกลับ) ปิดเทอมตุลาคม 2559 กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 กับ 2 หลักสูตรคุณภาพ 1) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นเลิศ Critical Thinking และ 2) หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านความคิดสร้างสรรค์ Creative English สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp Tel. 0-2325-9068-9 มือถือ: 09-1889-9492, 08-1832-2299, 08-6325-7000 อีเมล: slc@se-ed.com

ค่ายเยาวชน SE-ED Super Camp: ค่ายสนุกคิด พิชิตเกมวางแผน สนุกกับเกมฝึกคิดใหม่ๆ ปิดเทอมตุลาคม 2559

SE-ED Super Camp เป็นค่ายเยาวชนที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center มีความตั้งใจที่จะออกแบบให้เป็นค่ายเยาวชนที่มีการประยุกต์ใช้เกม และกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นกุศโลบาย ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) และทัศนคติแห่งความสำเร็จ (Successful Attiude) ให้กับเยาวชน สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp Tel. 0-2325-9068-9 มือถือ: 09-1889-9492 อีเมล: slc@se-ed.com

มาแล้วตามคำเรียกร้อง FAN Math English Program กับหลักสูตรสิงคโปร์ของแท้ ตัวจริง ของจริง

เปิดแล้ว! หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math English Program ซึ่งเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ของแท้ โดยอาจารย์ Li Fanglan เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนในหลักสูตร English Program หรือ International Program ที่โรงเรียน

โครงการทดลองเรียนฟรี ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา

SE-ED Learning Center ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ในระดับชั้นอนุบาล 3 และป.1 – ป.6 ทดลองเรียนฟรีในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (เน้นสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (เน้นฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขาทั่วประเทศ

วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษกับ Oxford ในราคาเพียง 170 บาท เท่านั้น

คุณพ่อคุณแม่ท่านใด สนใจต้องการทราบระดับทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลาน (อายุ 7 – 12 ปี) ตามมาตรฐาน CEFR ของยุโรป สามารถสมัครทดสอบ Oxford Young Learners Placement Test ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา ในราคาพิเศษเพียง 170 บาทเท่านั้น ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว

หลักสูตรเสริมศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียนคณิตศาสตร์ และหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากซีเอ็ด

หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เน้นความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหา เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English หลักสูตรเข้มข้นในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง (Phonics) ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร

เปิดอบรมหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ FAN Math และภาษาอังกฤษ ACTive English

บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคุณครู นิสิต นักศึกษา หรือคุณพ่อคุณแม่ ฯลฯ ที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในแบบฉบับสิงคโปร์ ที่เน้นฝึกเด็กให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหา และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร สำหรับนักเรียนในวัยประถมศึกษา

ชุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงลึก และการแก้โจทย์ปัญหาซับซ้อน จากสิงคโปร์แท้ๆ

การฝึกทำแบบฝึกหัดชุด Diagnostic Maths Topical Tests สลับกับ Process Skills in Problem Solving อย่างสม่ำเสมอในทุกๆ วัน หรืออย่างน้อยๆ 3 วันต่อสัปดาห์ วันละ 1 – 2 ชุด จะช่วยทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนอย่างลึกซึ้ง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill) ทักษะการลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา (Algorithmic Thinking Skill) และ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving Skill) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะช่วยทำให้นักเรียนมีความสนุก และความรักในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย

จำหน่ายหนังสือ พร้อมสื่อในการฝึก Phonics สำหรับอนุบาล ที่คุณพ่อคุณแม่ใช้สอนได้ด้วยตนเอง

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ตลอดจนพัฒนาทักษะคำศัพท์ และประโยคพื้นฐานง่ายๆ วันนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถสั่งซื้อหนังสือชุด Come To Live (Starter) ไปใช้ฝึกฝนให้กับลูกได้แล้ว

จะทำอย่างไรให้เด็กๆ แก้โจทย์ปัญหาได้เก่งมากขึ้น

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด ถ้าเราใช้เทคนิคที่ช่วยแบ่งเบาสมอง หรือจัดระเบียบในการคิดได้ ก็จะทำให้สมองได้ทำงานเต็มที่ในจุดที่สำคัญ นั่นก็คือ “การแก้โจทย์ปัญหา” โดยที่ไม่ต้องแบ่งการทำงาน หรือแบ่งพลังงาน มาใช้ในส่วนที่มีความสำคัญในลำดับรองๆ ลงไป ซึ่งนั่นจะทำให้การแก้โจทย์ปัญหาของเด็กๆ มีประสิทธิภาพขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะครับ

จำหน่ายหนังสือ และสื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ New Connection นวัตกรรมใหม่ ที่ทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สำหรับ คุณพ่อคุณแม่ คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทุกๆ คน (ตั้งแต่นักเรียน ม.3 ขึ้นไป) ที่อยาก === ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง === (เน้นว่า “ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ” นะคะ ไม่ใช่ “เรียนภาษาอังกฤษ”) ถ้าคุณสนใจว่า ทำไมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้ คนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และอีกหลายๆ ประเทศในแถบเอเซียตะวันออก ถึงมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว –> หนังสือชุด New Connection เล่มนี้ คือคำตอบค่ะ

จำหน่ายแบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่ Creative and Critical Thinking Skills (English Version)

จำหน่ายหนังสือแบบฝึกหัดเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ Creative and Critical Thinking Skills ในสไตล์สิงคโปร์ ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นหนังสือชุดนี้แล้ว จะไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่า == ทำไมเด็กสิงคโปร์ ถึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับโลก ==

4 วิธีง่ายๆ ในการพัฒนา EQ ให้กับลูก ที่ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

คุณพ่อคุณแม่จะปลูกฝัง และพัฒนา EQ ที่ดี ให้กับลูกได้อย่างไร แบบที่ทำได้ง่ายๆ ในวิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ไม่ต้องตั้งท่านาน ใช้ทฤษฎีอะไรเยอะแยะ แค่ 4 ข้อเองครับ หากคุณพ่อคุณแม่ใช้กับลูกบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการพูดคุยกับเขาในทุกๆ วัน ผ่านปัญหา ความทุกข์ ความโกรธ ความกังวล ความผิดหวัง ที่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ต้องประสบอยู่ในทุกๆ วัน มันจะทำให้ EQ ของเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ครับ

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด »

ติดต่อเรา

SE-ED Learning Center บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 0-2739-8888 โทรสาร: 0-2739-8680 อีเมล: slc@se-ed.com