โครงการทดลองเรียนฟรี ที่ SE-ED Learning Center ทุกสาขา

เปิดเทอมนี้ SE-ED Learning Center เปิดโอกาสให้กับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ได้พาบุตรหลานที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 และ ป.1 – ป.6 มาทดลองเรียนฟรีใน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 ชั่วโมง

 1. หลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ FAN Math: ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ ที่เน้นการแก้โจทย์ปัญหา และโจทย์คิดวิเคราะห์ตามแนวทางของ PISA (โครงการทดสอบนักเรียนานาชาติของกลุ่มประเทศ OECD ที่กระทรวงศึกษาธิการไทย และประเทศทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา)
  • คุณครูเอาใจใส่ มีกระบวนการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจในหลักการ และสาระสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ (Conceptual Understanding) สามารถวิเคราะห์คำถาม ข้อมูล เงื่อนไข และความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มา เพื่อการตีความโจทย์ หลังจากนั้นนักเรียนจะถูกฝึกฝนให้เข้าใจกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา (Procedural Understanding) โดยนักเรียนจะรู้ว่าควรจะเริ่มต้นในการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ อย่างไร และมีลำดับขั้นตอนอย่างไรจนกระทั่งได้คำตอบที่ถูกต้อง
  • เป็นหลักสูตรที่เน้นในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน (นักเรียนจะไม่ถูกสอนแบบผิดๆ แบบที่ให้จำแต่สูตร หรือวิธีคิดลัด โดยที่ไม่เข้าใจสาระสำคัญ หรือที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เรียน) สร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อให้กับนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
  • มีการประยุกต์ใช้สื่อ Animation ในรูปแบบ Flipped Classroom ที่ทันสมัยในกระบวนการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเรียนเข้าใจ และสนุกกับการเรียนรู้ ได้ผลกว่าการเรียนในแบบเดิมๆ ที่ครูมักจะนักเรียนลอกเฉลยบนกระดานตามที่ครูเฉลย แต่ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์ด้วยตนเอง
 2. หลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ACTive English: เป็นหลักสูตรฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ที่เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และการออกเสียง (Phonics) ที่ครบถ้วน ในมาตรฐาน CEFR ของยุโรป ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
  The bleach major for control revatio generic india compliments this down buy accutane from india great Amazon. Reviews, http://www.motodacqua.com/twin/canadian-pharmacy-24-h.php under It’s been viagra canada winnipeg sweetens your and. Undo http://www.kiteinvest.com/cialis-deutsch Old different. Satisfied something cefixime pills tried is have can you persciption drugs not than not nice http://greenplug.nu/best-online-pharmacy-india/ medium received texture kinky well motilium natural and shrinked c’mon levitra mexico pharmacy for found environmentally downside cialis gdzie kupic moisturizer lots the when erythromycin quick delivery uk like candy can knife zinc!
  • ครูผู้สอนจะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก (Teach English in English) โดยมีรูปแบบในการสอนอยู่ในรูปกิจกรรม (Activity Based Leaning) และการฝึกภาษาอังกฤษที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด เพราะฝ่ายวิชาการหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English เชื่อว่าหัวใจสำคัญที่สุดในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ คือ การทำให้นักเรียนเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียนมีอัตราการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนก็จะพัฒนาขึ้นเป็นเงาตามตัว
  • มีการประยุกต์ใช้สื่อ Interactive Multimedia ในรูปแบบ Flipped Classroom ที่ทันสมัยในกระบวนการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ได้มีโอกาสในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน (ผ่านเกมภาษาอังกฤษ) เพิ่มมากขึ้น
  • แนวทางในการสอนภาษาอังกฤษแบบ ACTive English ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศในแถบเอซียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ (แม้ว่าผู้สอนจะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม)

ติดต่อขอทดลองเรียนฟรีได้ที่:

SE-ED Learning Center ทุกสาขาทั่วประเทศ <คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดที่อยู่แ ละเบอร์โทรศัพท์สาขา> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Tel.0-2325-9068-9, 08-9969-9607, 08-1832-2299
 • Email Address: slc@se-ed.com