โครงการแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อน โดย SE-ED Learning Center

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่พบว่าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนที่โรงเรียน จนมีผลการเรียนที่ไม่ดี ขาดความมั่นใจ และทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนที่โรงเรียน อาทิเช่น เด็กมีปัญหาเรียนตามเพื่อนๆ ในห้องเรียนไม่ทัน ฟังที่คุณครูอธิบายในห้องเรียนไม่ค่อยจะเข้าใจ คิดคำนวณได้ช้าจนขาดความมั่นใจในการเรียน ไม่อยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รู้คำศัพท์น้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็น จึงทำให้ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ฯลฯ

dekaon

จากปัญหาที่แค่เรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ หรือแค่ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ก็ค่อยๆ ลามไปสู่การขาดแรงจูงใจในการเรียนในวิชาอื่นๆ ร่วมไปด้วย จนกลายเป็นเด็กเรียนอ่อนในทุกๆ วิชา

 

ด้วยความเข้าใจในความกังวลของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการเรียนที่โรงเรียน หรือมีแนวโน้มที่จะเรียนอ่อน SE-ED Learning Center จึงได้พัฒนาหลักสูตรเสริมเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาเรียนอ่อน และการขาดความมั่นใจในการเรียนขึ้นมาโดยตรง สำหรับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English โดยคุณพ่อคุณแม่ชำระเพียงแค่ค่าหนังสือเพิ่มเติมเล็กน้อยเท่านั้น แต่ที่ไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมในการเข้าร่วมในหลักสูตรพิเศษนี้แต่อย่างใด

 

ขอเพียงคุณพ่อคุณแม่ แจ้งกับคุณครูประจำศูนย์ว่า “ลูกมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นใจในการเรียน” ทางคุณครูจะร่วมวินิจฉัย และจัดโปรแกรมเพิ่มเติมให้นักเรียน โดยที่นักเรียนจะต้องมีเวลาฝึกฝนหลังเลิกเรียนกับครูประจำศูนย์เพิ่มเติมอีกครั้งละ 30 – 60 นาที จากการเรียนปกติ (ชั่วโมงฝึกฝนเพิ่มเติมนี้ ทางโรงเรียนจะไม่คิดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมใดๆ กับผู้ปกครอง)

 

โดยแนวคิดหลักของการแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อนของ SE-ED Learning Center นั้นจะยึดเอาหลักการ 3 ข้อ ของ ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร จากเพจ Education Facet (facebook.com/EducationFacet) เป็นสำคัญ คือ

  1. Focus ไปในจุดที่สำคัญของเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานในการเรียนในเรื่องต่อๆ ไป
  2. ใช้การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ในการสร้างนิสัยที่ดีในการเรียน
  3. ให้เด็กทำในสิ่งที่ทำให้ให้เร็วขึ้นคล่องขึ้น เพื่อให้เด็กมีเวลาเหลือมากพอที่จะคิดตามเรื่องซับซ้อนที่ครูอธิบายในห้องเรียนได้ทัน
  4. การทำให้เด็กมีความมั่นใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น หากสามารถฟื้นความมั่นใจในการเรียนของเด็กกลับมาได้แล้วไม่ว่าจะในวิชาคณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ วิชาอื่นๆ เด็กจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นตามมาเอง

 

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการทราบรายละเอียดแนวคิดในการแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อน ของ ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างนี้

Download (PDF)

 

หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใด สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ Tel. 08-1832-2299, 08-6325-7000, 0-2325-9068-9

E-mail: slc@se-ed.com

หรือสามารถติดเคล็ดลับในการให้การศึกษาที่ดีกับลูกๆ ของคุณได้ที่ https://goo.gl/0V7tC3

 

Note: โครงการนี้มีเฉพาะ SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค และบางสาขาที่ร่วมโครงการเท่านั้น