ชุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงลึก และการแก้โจทย์ปัญหาซับซ้อน จากสิงคโปร์แท้ๆ

ชุดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงลึก และการแก้โจทย์ปัญหาซับซ้อน จากสิงคโปร์แท้ๆ

Note: โจทย์ในหนังสือแบบฝึกหัดทั้ง 2 เล่ม เป็นภาษาอังกฤษ แต่เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ เหมาะกับเด็กในระดับประถมศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตร English Program, Mini English Program, Bilingual Program, International Program โดยคุณพ่อคุณแม่ที่มีพื้นฐานอยู่บ้าง สามารถเรียนรู้ และแนะนำลูกได้เอง

process+diagnostic

หนังสือชุด Diagnostic Maths Topical Tests และ Process Skills in Problem Solving เป็นชุดแบบฝึกหัดที่เขียนโดยอาจารย์ Li Fanglan ซึ่งเป็นอาจารย์ระดับ Top  10 Maths Writer จากประเทศสิงคโปร์ โดย Diagnostic Maths Topical Tests เป็นแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบมาใช้ในการฝึกฝน และประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์โดยแยกเนื้อหา ออกเป็นแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียน และคุณพ่อคุณแม่มีความมั่นใจว่า นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการสำคัญของแต่ละบท ตลอดจนมีทักษะในการนำเอาเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์เชิงลึก นอกจากนี้การฝึกทำแบบฝึกหัดในชุด Diagnostic Maths Topical Tests นี้ ยังช่วยทำให้นักเรียนทราบว่าตนเองยังมีจุดบกพร่อง หรือมีความไม่เข้าใจในจุดสำคัญใดหลงเหลืออยู่บ้าง  โดยหนังสือแบบฝึกหัดชุด Diagnostic Maths Topical Tests ในแต่ละบทจะประกอบไปด้วยแบบฝึกหัด 2 ชุด ได้แก่ ชุด A ซึ่งเน้นวัดความเข้าใจในหลักการสำคัญของแต่ละบทเรียน ในขณะที่ ชุด B จะเน้นการประเมินทักษะการนำเอาเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์เชิงลึก

สำหรับหนังสือแบบฝึกหัดชุด Process Skills in Problem Solving ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ควบคู่กัน จะเป็นแบบฝึกหัดที่เน้นไปที่การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยใช้ Bar Modeling ซึ่งเป็นเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนช่วยฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหายากๆ ที่มีความซับซ้อน (Heuristics) ได้อีกด้วย

การฝึกทำแบบฝึกหัดชุด Diagnostic Maths Topical Tests สลับกับ Process Skills in Problem Solving อย่างสม่ำเสมอในทุกๆ วัน หรืออย่างน้อยๆ 3 วันต่อสัปดาห์ วันละ 1 – 2 ชุด จะช่วยทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เรียนอย่างลึกซึ้ง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skill) ทักษะการลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา (Algorithmic Thinking Skill) และ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving Skill) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะช่วยทำให้นักเรียนมีความสนุก และความรักในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย

หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการดูตัวอย่างหนังสือ Process Skills In Problem Solving <คลิ้ก>

หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการดูตัวอย่างหนังสือ Diagnostic Maths Topical Tests <คลิ้ก>

โดยหนังสือชุด Diagnostic Maths Topical Tests และ Process Skills in Problem Solving มีทั้งหมด 5 ชุด สำหรับนักเรียน ป.1 – ป.6 ดังต่อไปนี้

Diagnostic Maths Topical Tests 1 + Process Skills in Problem Solving 1 (เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ราคาชุดละ 535 บาท

Diagnostic Maths Topical Tests 2 + Process Skills in Problem Solving 2 (เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) ราคาชุดละ 555 บาท

Diagnostic Maths Topical Tests 3 + Process Skills in Problem Solving 3 (เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) ราคาชุดละ 570 บาท

Diagnostic Maths Topical Tests 4 + Process Skills in Problem Solving 4 (เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ราคาชุดละ 585 บาท

Diagnostic Maths Topical Tests 5 + Process Skills in Problem Solving 5 + Process Skills in Problem Solving 6 (เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6) ราคาชุดละ 940 บาท

วิธีการสั่งซื้อ

  1. สั่งซื้อผ่านทาง Inbox เพจ SE-ED Learning Center เท่านั้น <คลิ้ก> (http://m.me/se.ed.learning.center)
   ระบุชื่อหนังสือ และจำนวนที่ต้องการ โดยให้ลูกค้าแจ้งชื่อที่อยู่ผู้รับ และที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง พร้อมแนบรูปภาพหลักฐานการโอนเงินค่าหนังสือ และค่าจัดส่ง
  2. ช่องทางการโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
   • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 333-1-20198-2 สาขาถนนบางนา-ตราด (อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์)
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ 048-265012-0 สาขาถนนศรีนครินทร์ (อุดมสุข)
   • ธนาคารกรุงไทย 086-1-20565-0 สาขาเซ็นทรัลบางนา
   • ธนาคารกรุงเทพ 118-422260-0 สาขาสีลม
   • ธนาคารกสิกรไทย 739-2-16222-9 สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.9
   • ธนาคารทหารไทย 189-2-00769-9 สาขาบางบ่อ
  3. ทางซีเอ็ดจะตอบกลับลูกค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อทาง Inbox และจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในทุกๆ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม คุณพ่อคุณแม่ สามารถส่ง Message มาที่ Inbox ทาง Facebook –> http://m.me/se.ed.learning.center หรือโทรศัพท์มาที่ 08-1832-2299, 08-6325-7000, 0-2325-9068-9 หรือ email: slc@se-ed.com

===============================
SE-ED Learning Center
เรียนกับซีเอ็ด เก่งพูดอังกฤษ เก่งคณิตอย่างเข้าใจ

สนใจหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ FAN Math <คลิ้ก>
สนใจหนังสือภาษาอังกฤษ ACTive English <คลิ้ก>
สนใจหนังสือแบบฝึกหัดเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ Creative and Critical Thinking Skills <คลิ้ก>
สนใจหนังสือภาษาอังกฤษ New Connection <คลิ้ก>

Tel. 08-1832-2299, 0-2325-9068-9
Website: www.se-edlearning.com