ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร

เอกสารแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English

“หลักสูตรเข้มข้น ในมาตรฐานยุโรป (CEFR) เน้นการออกเสียง ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบครบวงจร”

 1. หนังสือแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (ฉบับเต็ม)    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 2. หนังสือแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English (ฉบับย่อ)    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 3. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรขนาด A4 พับทบเป็น A5 จำนวน 4 หน้า    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 4. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรขนาด A4 จำนวน 2 หน้า   <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 5. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรขนาด A5 หน้า-หลัง    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 6. ใบปลิวขนาด A5 แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 7. เอกสารแนะนำหลักสูตร และบริการทางวิชาการต่างๆ จาก SE-ED Learning Center    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 8. ใบปลิวขนาด A5 แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ Oxford Phonics World สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 – 3    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 9. เอกสารแนะนำบริการการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ Oxford Young Learner Placement Test    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>

 

เอกสารแนะนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math

“สร้างความเข้าใจในการแก้โจทย์คณิตฯ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA”

 1. หนังสือแนะนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (ฉบับเต็ม)    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 2. หนังสือแนะนำหลักสูตรคณิตศาสตร์  FAN Math (ฉบับย่อ)    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 3. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรขนาด A4 พับทบเป็น A5 จำนวน 4 หน้า   <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 4. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรขนาด A4 จำนวน 2 หน้า    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 5. เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรขนาด A5 หน้า-หลัง    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 6. ใบปลิวขนาด A5 แนะนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 7. เอกสารแนะนำหลักสูตร และบริการทางวิชาการต่างๆ จาก SE-ED Learning Center    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>
 8. ใบปลิวขนาด A5 แนะนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ Hop onto Math สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 – 3 (แนวข้อสอบสาธิต)    <คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด>

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คุณอลงกรณ์ คงทรัพย์ แผนกปฏิบัติการและการตลาด SE-ED Learning Center    โทรศัพท์: 0-2739-8230-1    มือถือ: 08-1832-2299    email: slc@se-ed.com